Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні

Ескіз

Дата

2012

Автори

Горда, Олена Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню задачі виявлення дефекту типу «тріщина» на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні за рахунок застосування ознакової моделі дефекту та математичних фільтрів, як складових інформаційної технології. Проведено аналіз проблемно-орієнтованих моделей і методів моніторингу технічного стану споруд та будівельних конструкцій на основі оптичного методу неруйнівного контролю. Автором досліджені особливості формування цифрових зображень об’єктів будівництва та представлення на них дефектів типу на основі яких визначені вимоги до ідентифікаційних ознак та їх сукупності. Сформульовані та формалізовані сукупності параметричних та дескриптивних ознак, які спостерігаються на цифрових зображеннях і покладені в основу ознакової моделі дефекту типу «тріщина», що є основою інформаційної технології. Розроблена ефективна система процедур, що дозволяє на основі обмеженої інформації виконувати перевірку ідентифікаційних ознак та вести спрямований пошук дефекту на поверхнях споруд та будівельних конструкцій. Запропонована адаптивна інформаційна технологія виявлення дефекту типу «тріщина» на основі прототипу, в рамках якої розроблені алгоритми виявлення магістральної тріщини на поверхнях з однорідною та регулярною текстурами. В основу інформаційної технології покладена функція присутності дефекту з врахуванням загальних характеристик якості зображення.

Опис

Ключові слова

модель, дефект типу «тріщина», цифрове зображення, ідентифікація, формалізація, автоматизоване управління, математичні фільтри, інформаційна технологія, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Горда О. В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16 - 17

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced