Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP

Анотація
Висвітлені питання управління успішними проектами за методологією MSP при управлінні програмами і проектами в бюджетній сфері (в галузі освіти), а саме, практичному підтвердженню успішного досягнення трансформаційних змін, які базуються на досвіді організацій як державного, так і приватного сектору.
Опис
Ключові слова
методологія MSP – управління успішними програмами, проекти в контрольованому середовищі, управління ІТ проектами, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, Г. О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 18. – С. 102-105. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання