Соцекогенез українців в контексті сучасного політико-ідеологічного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Стеценко, Світлана Власівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Місцеві вибори в Україні показали, що виборець уже не шукає в партійних гаслах готових рішень, відкидає гру в ідейне протиборство щодо зміни державного курсу, прагне конкретних позитивних результатів реформування. Носії сучасної української ідентичності продемонстрували, що їх свідомість вмістила в себе як ліберальне поняття громадянського суспільства, так і поняття спільності співвітчизників, народу, який не лише свідомо конструює соціальну реальність з урахуванням власного вибору, а й успадковує її.
Опис
Ключові слова
соцекогенез українців, сучасний політико-ідеологічний дискус, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Стеценко С. В. Соцекогенез українців в контексті сучасного політико-ідеологічного дискурсу / С. В. Стеценко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 344 - 350. - Бібліогр. : 9 назв.