Підсилення стрільчастих арок композитною арматурою на епоксидному клею

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Високі темпи та рівень сучасного будівництва пред’являють якісно нові вимоги до будівельних матеріалів та конструкцій. При цьому велика увага приділяється виробництву сучасних конструкцій клеєних дерев’яних. Такі конструкції через ряд техніко-економічних показників домінують над металевими та залізобетонними, а саме: мають малу монтажну масу, відносно високу міцність та жорсткість при достатній надійності та довговічності. The high pace and level of modern construction place qualitatively new requirements on building materials and structures. Much attention is paid to the production of modern glued wooden structures. Such structures, due to a number of technical and economic indicators, dominate over metal and reinforced concrete, namely: they have a low installation weight, relatively high strength and rigidity with sufficient reliability and durability.
Опис
Ключові слова
підсилення стрільчастих арок, кафедра металевих та дерев’яних конструкцій, підсилення арок композитною арматурою
Бібліографічний опис
Михайловський Денис. Підсилення стрільчастих арок композитною арматурою на епоксидному клею / Д. Михайловський // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція : робоча програма та тези доповідей, 22 - 23 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 25 - 26. - Бібліогр. : 1 назва. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).