Київ-Пасажирський за 130 років

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається історія розвитку проектування привокзальних площ, визначені особливості містобудівного, планувального і об’ємно-просторового формування комплексу та окреслені основні напрямки концепції розвитку.
Опис
Ключові слова
вокзал, станція, залізниця, комплекс, споруда, фасад будівлі, концепція, вокзал, станция, железная дорога, комплекс, сооружение, фасад здания, концепция, train station, station, railway, complex, construction, building facade, concept, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Юнаков С. Ф. Київ-Пасажирський за 130 років / С. Ф. Юнаков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 415-421. – Бібліогр. : 3 назв.
Зібрання