Аналіз термінологічних визначень стихійних явищ, пов’язаних з підвищенням рівня води у водотоках та затопленням територій

Ескіз

Дата

2021

Автори

Петроченко, Олексій Вячеславович
Петроченко, Вячеслав Ілліч

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для визначення стихійних явищ, пов’язаних із збільшенням витрат і рівнів води у водотоках та затопленням населених пунктів і територій, в українській мові існує значна кількість термінів, деякі з яких сприймаються як синоніми. Використання усіх цих термінів в інформаційних матеріалах та повідомленнях про стихійні явища, пов’язані з проблемою інтенсивного збільшення витрат і рівнів води у водотоках, або з проблемою «високої води», безумовно, має певний сенс. Однак під час вирішення проблеми «високої води», яке полягає в розробці та впровадженні концепції захисту від наслідків «високої води», дослідники та інженери стикаються з певними труднощами використання великої кількості термінів визначення «високої води». В даній статті зроблена спроба встановити серед усієї кількості термінів, що визначають стихійні явища, пов’язані з проблемою «високої води", один домінуючий термін, придатний для універсального використання під час вирішення проблеми «високої води». За результатами логічного та термінологічного аналізу встановлено, що серед багатьох термінів визначення стихійних явищ, пов’язаних з проблемою «високої води», домінуючим є термін «паводок», який доцільно використовувати як універсальний під час розробки та впровадження концепції захисту від шкідливої дії «високої води». В статті наведено та запропоновано на розгляд фахівців та зацікавлених осіб нове визначення паводку у русловому водотоку (річці). Запропоновано нові терміни: «нерусловий водоток» і «нерусловий паводок». Запропоновано узагальнене визначення паводку у русловому та нерусловому водотоку.

Опис

Ключові слова

водотік, проблема «високої води», паводок, затоплення територій, watercourse, spontaneous manifestation, flood, flooding of territories, protection from floods

Бібліографічний опис

Петроченко О. В. Аналіз термінологічних визначень стихійних явищ, пов’язаних з підвищенням рівня води у водотоках та затопленням територій / О. В. Петроченко, В. І. Петроченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 4 (40) : жовтень – грудень 2021р. – С. 139 – 148. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset