Дослідження впливу температурних деформацій захисних споруд на результати геодезичного моніторингу

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто і проаналізовано актуальність проблеми впливу температурних деформацій на результати геодезичних вимірювань. Запропоновано для визначення температурних деформацій захисних споруд поєднувати методи будівельної механіки з результатами геодезичних вимірювань. Наведено розрахункову модель підпірної стінки у вигляді стержня з жорстким защемленням. Для розрахунку температурних деформацій підпірної стінки застосовано метод переміщень. Теоретичні переміщення стержневої моделі обчислено шляхом розв’язання диференціальних рівнянь, що описують НДС конструкції під впливом температури. Обґрунтовано необхідність врахування температурних переміщень деформаційних марок в результати геодезичних вимірювань
Опис
Ключові слова
температурні деформації, напружено-деформований стан ( НДС ), геодезичний моніторинг, кафедра інженерної геодезії
Бібліографічний опис
Стрілець В. С. Дослідження впливу температурних деформацій захисних споруд на результати геодезичного моніторингу / В. С. Стрілець // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 82-90. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання