Об’єднання територіальних громад: проблеми, рішення, перспективи

Ескіз

Дата

2016

Автори

Пільтяй, Катерина Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Про децентралізацію згадується ще у Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року, у якій зазначалося:«не порушуючи єдиної своєї влади УНР надає своїм землям, волостям і громадам широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації» [5]. Майже сто років по тому, Україна стала на шлях розвитку створення спроможних громад, тобто шлях децентралізації. Основними завданнями децентралізації є досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на засадах субсидіарності та створення дієздатних територіальних громад як базової ланки адміністративно-територіального устрою.

Опис

Ключові слова

децентралізація, територіальна громада

Бібліографічний опис

Пільтяй К. Ю. Об’єднання територіальних громад: проблеми, рішення, перспективи / К. Ю. Пільтяй // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 266-269. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset