Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бурунсуз, Катерина Сергіївна
Гончарова, Наталія Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останнім часом якість органічної сировини значно погіршується, і проблема використання високозольного вугілля стає все більш актуальною. У зв'язку з цим представляють науковий і практичний інтерес напрями підвищення ефективності технологічних комплексів з переробки вугілля з використанням плазмохімічних систем і дослідження прибутковості та строку окупності інноваційних проектів з їх створення. Визначено чотири основні стадії комбінованого циклу з внутрішньоцикловою газифікацією. Розглянуто переваги парогазових установок з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля. Представлено узагальнену схему комплексу з внутрішньоцикловою плазмохімічною переробкою високозольного вугілля в синтез-газ з подальшим виробленням електроенергії. Визначено основні річні витрати електростанції з внутрішньоцикловою газифікацією. Наведено результати розрахунку дисконтованого строку окупності парогазової електростанції, що працює на природному газі, та з внутрішньоцикловою плазмохімічною газифікацією. Розраховано чистий дисконтований дохід для парогазової установки, що працює на природному газі, та з внутрішньоцикловою плазмохімічною газифікацією. Розраховано індекси прибутковості парогазових установок різних типів.

Опис

Ключові слова

інвестиційний проект, парогазова установка з внутрішньо цикловою газифікацією, дисконтований термін окупності, індекс прибутковості, чистий дисконтований дохід

Бібліографічний опис

Бурунсуз К. С. Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля / К. С. Бурунсуз, Н. О. Гончарова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 33 - 40. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset