Особливості використання твердого палива в системах теплопостачання малих населених пунктів та фермерських господарств

Ескіз

Дата

1996

Автори

Сенчук, Михайло Петрович
Макаров, Анатолій Стефанович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут газу України

Анотація

Наведено співвідношення цін на виробництво тепла при спалюванні різних видів палива в Україні та деяких інших країнах. Розглянуто існуючу ситуацію в Україні по використанню вугілля і виробництву котлів для його спалювання. Показано економічну доцільність спалювання дешевого рядового вугілля в механізованих котлах і необхідність впровадження їх у серійне виробництво

Опис

Ключові слова

тверде паливо, ціна на виробництво тепла при спалюванні різних видів палива, механізовані котли, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Сенчук М. П. Особливості використання твердого палива в системах теплопостачання малих населених пунктів та фермерських господарств / М. П. Сенчук, А. С. Макаров //Экотехнологии и ресурсозбережение : науч.-техн. журн. / Ин-т газа Украины ; Нац. акад. Украины. - Киев : Ин-т газа Украины, 1996. - № 5-6. - С.12-15. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced