Особливості використання твердого палива в системах теплопостачання малих населених пунктів та фермерських господарств

Ескіз недоступний
Дата
1996
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут газу України
Анотація
Наведено співвідношення цін на виробництво тепла при спалюванні різних видів палива в Україні та деяких інших країнах. Розглянуто існуючу ситуацію в Україні по використанню вугілля і виробництву котлів для його спалювання. Показано економічну доцільність спалювання дешевого рядового вугілля в механізованих котлах і необхідність впровадження їх у серійне виробництво
Опис
Ключові слова
тверде паливо, ціна на виробництво тепла при спалюванні різних видів палива, механізовані котли, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Сенчук М. П. Особливості використання твердого палива в системах теплопостачання малих населених пунктів та фермерських господарств / М. П. Сенчук, А. С. Макаров //Экотехнологии и ресурсозбережение : науч.-техн. журн. / Ин-т газа Украины ; Нац. акад. Украины. - Киев : Ин-т газа Украины, 1996. - № 5-6. - С.12-15. - Бібліогр. : 13 назв.