Систематизація ознак національного романтизму в архітектурі України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Антощук, Т. І.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджено ознаки українського національного романтизму в порівнянні зі світовою спадщиною національного романтизму. Український національний романтизм, на відміну від північного національного романтизму, який охопив декілька країн, базувався виключно на давніх українських традиціях архітектури та мистецтва й локалізувався в межах України. Визначено шляхи подальшого розвитку дослідження явища українського національного романтизму та його роль у формуванні сучасної української архітектури.

Опис

Ключові слова

традиція, український національний романтизм, архітектура, самобутність, традиция, украинский национальный романтизм, архитектура, самобытность, tradition, Ukrainian National romanticism, architecture, originality, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Антощук Т. І. Систематизація ознак національного романтизму в архітектурі України / Т. І. Антощук, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 26-34. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced