Виробничий ризик для безпеки працюючих на відкритому повітрі від температурних умов навколишнього середовища

Ескіз

Дата

2021-08-08

Автори

Волошкіна, О. С.
Ковальова, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПНТУ

Анотація

Представлено дослідження щодо аналізу впливу температурних показників атмосферного повітря урбанізованих територій на показники забруднення первинними та вторинними елементами та вплив якіс ного стану повітря на значення виробничого ризику. Запропоновано алгоритм системної ієрархічної моделі оцін ки і класифікації виробничого ризику для робітників, які працюють на відкритому повітрі. Представлені залежнос ті між вологовмістом в повітрі, температурними показниками та індексом забруднення AQIPM2,5 в м. Києві за бе резень 2020року. Взаємовплив температурних та якісних показників атмосферного повітря на здоров’я працівників на відкритих виробничих майданчиках на даних 2016 року представлено на прикладі окремих автомобільних шля хопроводів м. Києва, як одного з самих спекотних років останнього десятиліття. Представлені середньомісячні значення індексу забруднення атмосферного повітря аерозольними частками РМ2,5мкм і виробничого ризику в за лежності від вторинного формальдегідного забруднення внаслідок фотохімічних перетворень. Розроблена шкала класифікацій між кількісними показниками виробничого ризику та показниками забруднення атмосферного повіт ря. Ступінь небезпечності виробничого ризику по перевищенню концентрації найбільш небезпечного забруднюва ча може бути визначена даним підходом за референтним значенням окремого показника Результати роботи ста нуть в нагоді при розробці рекомендацій щодо захисту здоров’я працюючих в умовах поступового підвищення те мпературних показників, а також при розробці містобудівельних норм охорони праці на будівельних майданчиках.

Опис

Ключові слова

виробничий ризик, забруднення повітря, температура, лобальні кліматичні зміни, кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Волошкіна О. С. Виробничий ризик для безпеки працюючих на відкритому повітрі від температурних умов навколишнього середовища / О. С. Волошкіна, А. В. Ковальова // Системи управління, навігації та зв’язку : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Полт. політехніка ім. Ю. Кондратюка" ; гол. ред. В. В. Косенко – Полтава : ПНТУ, 2021. – Вип. 3 (65). – С. 118 - 123. – Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced