Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі

dc.contributor.authorЖупаненко, Ірина В’ячеславівна
dc.date.accessioned2024-06-07T12:18:12Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractНе зважаючи на значний прогрес в розвитку методів розрахунку ґрунтової осно- ви в єдиній розрахунковій моделі з конструкці- ями споруди і можливість виконувати розраху- нки в тривимірній постановці, найбільш попу- лярною в спільноті інженерів-проектувальників залишається розрахункова модель плити на пружній основі. Це пояснюється простотою реалізації такої моделі. Певно, найбільші труд- нощі застосування такої моделі полягають у визначенні коефіцієнтів піддатливості основи (коефіцієнтів постелі). В даній роботі проведено дослідження дос- товірності різних методик визначення коефіці- єнтів постелі при різних варіантах ґрунтових умов. В роботі проведено чисельний аналіз харак- теристик напружено-деформованого стану (ве- личини осідань, реактивного тиску і зусиль) в трьох фундаментних плитах різної геометрії та при різних інженерно-геологічних умовах май- данчику забудови. Розглянуто однорідну основу, складену ле- совими ґрунтами, неоднорідну основу, складе- ну почерговим нашаруванням як зв’язних (суг- линок і супісок) так і незв’язних (пісок дріб- ний) ґрунтів і близьку до однорідної основу, складену супіском і суглинком. Дослідження проводилось за допомогою програмно-обчислювального комплексу ЛІРА САПР 2016. Розрахунки виконано трьома ме- тодами визначення коефіцієнтів постелі (підда- тливості основи): - модель з двома коефіцієнтами постелі, які для неоднорідних ґрунтів визначаються по усеред- неним в межах глибини стисливої товщі зна- ченням модуля деформації та коефіцієнта Пуа- ссона; - модель з одним коефіцієнтом постелі; - модель з двома коефіцієнтами постелі, які визначаються по усередненим значенням моду- ля деформації та коефіцієнта Пуассона при введенні поправочного коефіцієнту до модуля деформації. Проаналізовано збіжність абсолютних вели- чин контрольованих параметрів, отриманих за допомогою зазначених вище методик, в залеж- ності від виду ґрунтової основи та характеру нашарувань ґрунтів в межах стисливої товщі. Встановлено залежність збіжності отрима- них за різними методиками характеристик на- пружено-деформованого стану плити від одно- рідності ґрунтів основи.
dc.identifier.citationЖупаненко І. В. Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі / І. В. Жупаненко // Основи та фундаменти : наук. -техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. І. П. Бойко. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 41. - С. 64 – 71. – Бібліогр. : 6 назв.
dc.identifier.issn0475-1132
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13241
dc.language.isouk
dc.publisherКНУБА
dc.subjectкафедра опору матеріалів
dc.subjectфундаментна плита
dc.subjectплита на пружній основі
dc.subjectкоефіцієнти постелі
dc.subjectчисельне моделювання
dc.subjectfoundation slab
dc.subjectelastic slab
dc.subjectbed coefficients
dc.subjectnumerical modeling
dc.subject.udc624.131.382
dc.titleЧисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі
dc.title.alternativeNumerical analysis of methods for calculating the soil base and methods for determining bed coefficients
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
238758-Текст статті-547556-1-10-20210811.pdf
Розмір:
1.54 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.68 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання