Кодифікація правил визначення вартості будівництва у порівнянні з нормами податкового законодавства

Ескіз

Дата

2014

Автори

Андрощук, Світлана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Відображено результати комплексного аналізу дослідження норм чинного законодавства в будівельній галузі щодо основних правил з визначення вартості будівельного об’єкта та відображення їх в складі витрат підприємства відповідно до норм податкового кодексу України. Наведено результати порівняльного підходу щодо відповідності та наявності відмінностей основних чинників, що впливають на формування вартості будівельного об’єкта. Визначення вартості будівельного об’єкта зобов’язує інвестора проводити моніторинг достовірності та правомірності формування витрат будівництва, що в подальшому вирішує головну проблему інвестиційної діяльності, яка полягає у тому, що ціна будівельної продукції повинна бути економічно обґрунтована.

Опис

Ключові слова

ціна, будівництво, витрати, настанови, ціноутворення, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Андрощук С. М. Кодифікація правил визначення вартості будівництва у порівнянні з нормами податкового законодавства / С. М. Андрощук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 10-15. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced