Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством

Ескіз

Дата

2018

Автори

Доценко, Сергій Ілліч
Савенко, Володимир Іванович
Базиленко, Сергій Олександрович
Клюєва, Вікторія Василівна
Пальчик, Сергій Петрович
Гігінейшвілі, Джонні Ясенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено метод моделювання знань про предметну сферу на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. Запропоновано модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність. Доведено практичну застосовність запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектур знань для BSC методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Показано, що чотири виміри знань для центральних інтеграційних моделей мозкової діяльності забезпечують синтез цілей і визначають його досягнення на основі діалектичного взаємозв'язку між парами технологічних факторів і ресурсними факторами реалізації. Запропонована модель майбутнього результату – це когнітивна модель знань про предметну область. Показано, що модель збалансованої системи показників є теоретичним обгрунтуванням для її структури на основі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загальних» і «тотожних» і причинно-наслідкових зв'язків і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної активності мозку. Приклади розробки моделей архітектурних знань про компанію демонструють практичне застосування принципу діалектичних відносин у вигляді «спільного» – «єдиного», не усвідомлюючи наявності такого типу відносин і їх ролі в досліджуваних моделях.

Опис

Ключові слова

предметна область, діяльність, нейрон, нейронна мережа, функціональна система, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління / С. І. Доценко, В. І. Савенко, С. О. Базиленко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 161 – 169. - Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset