Правові засоби містобудівної сфери у метафізичному вимірі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Безклубий, Ігор Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розуміння метафізики як однієї з течій онтології обертається навколо абстрактних або нематеріальних складових буття, в пошуках відповіді на основні питання: «Що там?» і «Як це існує?» Метафізиці протиставляли діалектику, науку про найбільш загальні закономірності, зв’язки буття, його становлення та розвиток.

Опис

Ключові слова

метафізика, діалектика, юридична практика, будівельне право

Бібліографічний опис

Безклубий І. А. Правові засоби містобудівної сфери у метафізичному вимірі / І. А. Безклубий // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ;Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 7 - 11. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced