Правові засоби містобудівної сфери у метафізичному вимірі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розуміння метафізики як однієї з течій онтології обертається навколо абстрактних або нематеріальних складових буття, в пошуках відповіді на основні питання: «Що там?» і «Як це існує?» Метафізиці протиставляли діалектику, науку про найбільш загальні закономірності, зв’язки буття, його становлення та розвиток.
Опис
Ключові слова
метафізика, діалектика, юридична практика, будівельне право
Бібліографічний опис
Безклубий І. А. Правові засоби містобудівної сфери у метафізичному вимірі / І. А. Безклубий // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ;Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 7 - 11. - Бібліогр. : 8 назв.