Дослідження методів оцінювання параметрів просторових оболонок у задачі спостереження за деформаціями за даними наземного лазерного сканування за наявності систематичних похибок

Ескіз

Дата

2016

Автори

Куліченко, Н. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто завдання з дослідження деформацій просторових оболонок інженерних споруд. Досліджено різні методи оброблення даних наземного лазерного сканування за наявності систематичних похибок. Дослідження виконано на прикладі результатів сканування просторових оболонок. Для цього класу інженерних споруд визначення деформацій за даними наземного лазерного сканування можна виконати шляхом побудови математичної моделі реальної поверхні і подальшого порівняння цієї моделі з проектною. Оцінювання параметрів реальної моделі поверхні оболонки запропоновано здійснювати за допомогою різних методів: найменших квадратів, найменших модулів, варіаційно-зважених наближень і середньої квадратичної колокації. Досліджено ефективність кожного з цих методів та з’ясовано, які з них доцільно застосовувати для оцінювання параметрів просторових оболонок

Опис

Ключові слова

наземне лазерне сканування, просторова оболонка, метод найменших квадратів, метод найменших модулів, метод середньої квадратичної колокації, метод варіаційно-зважених наближень

Бібліографічний опис

Куліченко Н. В. Дослідження методів оцінювання параметрів просторових оболонок у задачі спостереження за деформаціями за даними наземного лазерного сканування за наявності систематичних похибок / Н. В. Куліченко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 67-82. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset