Діалогова взаємодія між органами державного управління та громадським сектором у Польщі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лесняк, Віталій Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Розвиток консолідованих демократичних країн світу засвідчує, що участь громадського сектору у процесі прийняття політичних рішень сприяє більшій ефективності державного управління, відкритості та прозорості влади, підвищує рівень довіри громадян до політичних еліт. В Україні подібна взаємодія є вкрай необхідною, оскільки країна перебуває в умовах кардинальних змін. Тим не менше, роль інститутів громадянського суспільства не стає ключовою в організації суспільно- політичного життя. Ставлення влади до громадськості залишається досить вибірковим, залежно від поточних пріоритетів. Політичні еліти, як правило, заохочують громадськість до співпраці будучи прагматично вмотивованими задовольняти лише власні потреби. Тому для виявлення можливих шляхів вдосконалення взаємодії влади та суспільства потрібно опиратись на світовий досвід реформування такої співпраці. Польща, як відомо, стала на шлях демократизації однією з перших серед країн Центральної та Східної Європи. Здобуті ж польською нацією трансформаційні результати є успішними та показовими, як і досвід у реалізації між інституційної співпраці влади та громадянського суспільства.

Опис

Ключові слова

органи державного управління, державне управління

Бібліографічний опис

Лесняк В. Ю. Діалогова взаємодія між органами державного управління та громадським сектором у Польщі / В. Ю. Лесняк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 131 - 133. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced