Концептуальні проблеми сучасного унітаризму в Україні у контексті світового досвіду

Ескіз

Дата

2016

Автори

Батанов, Олександр Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Відповідно до Конституції України за формою територіального устрою наша держава є унітарною. Термін «унітарна держава» походить від латинського unus, unitаs, що означає «один», «єдність». Унітарна держава, таким чином, складається не з державних утворень, а з адміністративно- територіальних одиниць, правовий статус яких визначається центральною владою. Унітарний характер держави означає, що територія у межах існуючих державних кордонів є цілісною і недоторканною, що складові частини цієї території перебувають у нерозривному взаємозв’язку, відзначаються внутрішньою єдністю і не мають ознак державності, як це властиво складовим частинам, скажімо, федеративної держави.

Опис

Ключові слова

проблеми сучасного унітаризму, унітаризм

Бібліографічний опис

Батанов О. В. Концептуальні проблеми сучасного унітаризму в Україні у контексті світового досвіду : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р./ О. В. Батанов // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 - С. 10-16.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset