Теоретико-методологічні основи формування ефективного суб’єкта регіонального розвитку в сучасних умовах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Петровський, Петро Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Вельми актуальною темою сьогодення є розвиток публічного управління, що конкретизується у таких формах як децентралізація влади, посилення ролі місцевого самоврядування та надання більших повноважень місцевим громадам. Такий акцент визначається закріпленням за місцевим самоврядуванням функції основного механізму регіонального й місцевого розвитку та всієї України. Якраз тому з цієї проблематики проводяться різні заходи від конкурсів студентських робіт до форумів фахівців-практиків та теоретиків.
Опис
Ключові слова
умови ефективної діяльності суб’єкта регіонального розвитку, суб’єкт регіонального розвитку
Бібліографічний опис
Петровський П. М. Теоретико-методологічні основи формування ефективного суб’єкта регіонального розвитку в сучасних умовах України / П. М. Петровський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 - 15 грудня 2016 р. - С. 42 - 47. - Бібіліогр. : 10 назв.