Об’єкти культури як містоутворюючий чинник у розвитку великого міста (зарубіжний досвід)

Ескіз

Дата

2015

Автори

Посацький, Б. С.
Грицак, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто об’єкти культури у зарубіжних великих містах, побудовані у 2006- 2014 рр., з точки зору їх містоутворюючого значення, запропоновано їх класифікацію за рядом ознак. Подано основні терміни та поняття. Досліджено функціональне наповнення об’єктів культури (нових бібліотек і музеїв) та їхнє розташування в структурі міста.

Опис

Ключові слова

велике місто, об’єкт культури, бібліотека, музей

Бібліографічний опис

Посацький Б. С. Об’єкти культури як містоутворюючий чинник у розвитку великого міста (зарубіжний досвід) / Б. С. Посацький, М. М. Грицак // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 241-247. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced