До проблем реконструкції мистецьких шкіл та створення навчальних містечок з мистецьким ухилом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Шишкіна, О. Ю.
Зиміна, С. Б.
Меженна, Н. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлюються причини необхідності реконструкції середніх загальноосвітніх закладів у навчальне містечко з мистецьким ухилом. На прикладі розглянуто прийоми створення своєрідних архітектурних образів, які відображають творчий дух закладу та встановлення типологічної планувальної схеми, адаптованої під специфіку навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, архітектура школи, навчальне містечко з мистецьким ухилом, функціональна структура при реконструкції, об’ємно - просторове вирішення, архитектура школы, учебный городок с творческим уклоном, функциональная структура при реконструкции, объемно-пространственное решение, аrchitecture of a schools, an education city with an artistic bias, functional structure in the reconstruction, volumetric - spatial decision
Бібліографічний опис
Шишкіна О. Ю. До проблем реконструкції мистецьких шкіл та створення навчальних містечок з мистецьким ухилом / О. Ю. Шишкіна, С. Б. Зиміна, Н. Ю. Меженна //Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 309-314. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання