Атрактивність і репелентність елементів системи озеленення

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті поняття атрактивних та репелентних властивостей місцевості. Визначено основні їх критерії та представлено приклади (на основі парків м. Києва).
Опис
Ключові слова
атрактивність, репелентність, система озеленення, аттрактивность, репеллентность, система озеленения, attractiveness, repellency, system of greening
Бібліографічний опис
Коваленко М. Г. Атрактивність і репелентність елементів системи озеленення / М. Г. Коваленко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 274-281. - Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання