Дигітальна еволюція постмодернізма

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті викладено загальні відомості про новий стиль «параметрія», біонічний принцип формотворення та взаємозв‘язок дигітальної архітектури з природними формами. Розповідається про перші зразки віртуальної архітектури, зародження та розвиток стилю, використання параметричних форм у містобудуванні.
Опис
Ключові слова
параметричне моделювання, дигітальна архітектура, біонічний принцип формотворення
Бібліографічний опис
Гнатенко В. В. Дигітальна еволюція постмодернізма / В. В. Гнатенко, Л. М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 27-33. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання