Дигітальна еволюція постмодернізма

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гнатенко, В. В.
Бармашина, Л. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті викладено загальні відомості про новий стиль «параметрія», біонічний принцип формотворення та взаємозв‘язок дигітальної архітектури з природними формами. Розповідається про перші зразки віртуальної архітектури, зародження та розвиток стилю, використання параметричних форм у містобудуванні.

Опис

Ключові слова

параметричне моделювання, дигітальна архітектура, біонічний принцип формотворення

Бібліографічний опис

Гнатенко В. В. Дигітальна еволюція постмодернізма / В. В. Гнатенко, Л. М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 27-33. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced