Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/280

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 64
 • Документ
  Аналіз архітектурно-планувальної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності на прикладі типових кварталів історично сформованої забудови центральної частини міста Полтава
  (КНУБА, 2015) Данько, К. С.
  Стаття присвячена аналізу існуючої архітектурно-планувальної організації житлових будинків, визначенню відповідності планувальних рішень житлових будинків вимогам енергоефективності, пропозиціям щодо підвищення показника енергоефективності будинків, удосконалення їх архітектурно-планувальних та об`ємно-просторових рішень, враховуючи специфіку історично сформованої забудови центрів міст, зокрема міста Полтави.
 • Документ
  Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів
  (КНУБА, 2015) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлені підходи до систематизації та нормування параметрів архітектурно-містобудівного середовища пенітенціарних комплексів. На основі типології пенітенціарних комплексів визначено напрямки нормування параметрів складових та елементів виправних установ, а саме: державної та міських мереж, функціональних та планувальних структур.
 • Документ
  Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар'єрів
  (КНУБА, 2015) Руденко, М. О.; Івченко, Є. О.
  У даній статті розглядаються особливості колірного і фактурного вирішень щодо застосування їх до архітектури громадських будинків і споруд, запроектованих в умовах складного рельєфу на території відновлених кар‘єрів. Колір та фактура розглядаються як стійкі семантичні структури, здатні впливати на психофізіологічний стан людини. У статті проаналізовано зарубіжний досвід підбору колірних та фактурних рішень фасадів будівель, запроектованих на території рекультивованих кар‘єрів. В результаті досліджень були визначені основні тенденції колористичних та фактурних рішень, що застосовуються для фасадів будівель сформованих на території рекультивованих кар‘єрів. Вибір колірних палітр та фактур для будинків і споруд, сформованих в умовах забудови рекультивованих кар‘єрів має виконуватися з урахуванням поставлених перед фасадами таких об‘єктів завдань. Враховано семантичні особливості кольору та фактури і його сприйняття людиною.
 • Документ
  Особливості архітектури будівель Острозької академії XVI cтоліття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні
  (КНУБА, 2015) Стоцько, Р. З.
  У статті висвітлено і проаналізовано особливості архітектури комплексу будівель Острозької академії періоду XVI-XX століть в контексті становлення і розвитку духовно-гуманітарної освіти в Україні та виокремлено основні фактори, які найбільше вплинули на формування архітектури духовних, навчальних, житлових, спортивних і господарських будівель академії.
 • Документ
  Актуальні питання відеоекології
  (КНУБА, 2015) Степаненко, В. С.
  У статті розповідається про візуальний вплив архітектурного середовища на людину; відомості про область знань відеоекологію; наведені приклади негативного впливу візуального середовища та засоби поліпшення візуального комфорту.
 • Документ
  Алгоритмізація та конструктивна деталізація з'єднувальних елементів СТС Sn.
  (КНУБА, 2015) Лісун, І. С.
  Досліджено геометричні параметри гранних елементів систем Sn. Виконано алгоритмізацію та конструктивну деталізацію з'єднувальних елементів.
 • Документ
  Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції
  (КНУБА, 2015) Новосад, І. Г.
  На сьогоднішній день типові житлові будинки не відповідають сучасним вимогам мешканців, особливо це стосується мало мобільної групи населення, а також вони втратили естетичні якості. Тільки при ретельному розгляданні факторів та умов, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції, можливо досягнути ідеальної структури внутрішнього простору і об‘ємно-просторової композиції житлового будинку, котра буде гармонійно вписуватися в існуюче містобудівне середовище і відповідати потребам населення довгий обсяг часу.
 • Документ
  Розвиток інфраструктурних об'єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем
  (КНУБА, 2015) Єжов, С. В.
  У статті розглядаються особливості формування житлових і громадських будинків масового індустріального будівництва.
 • Документ
  Современные аспекты комплексной реконструкции рынков в Иране
  (КНУБА, 2015) Алимадад Солтани-Али
  Виявлено схожість між старими східними ринками Ірану і сучасними торговорозважальними комплексами. Як з'ясувалося перші практично ні в чому не поступаються другим. Лише кілька містобудівних проблем відокремлюють ринки Ірану від першості.
 • Документ
  Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті
  (КНУБА, 2015) Гончар, В. В.
  У статті розповідається про гідроелектростанції як найефективніше і одночасно екологічно чисте джерело електроенергії; які наслідки відбуваються в екосистемі після їхнього спорудження; які методи та ідеї застосовували архітектори та інженери для запобігання катастроф; як історично розвивалася архітектура гідроелектростанцій. Наводяться приклади таких об‘єктів.