Вип. 40

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 64
 • Документ
  Аналіз архітектурно-планувальної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності на прикладі типових кварталів історично сформованої забудови центральної частини міста Полтава
  (КНУБА, 2015) Данько, К. С.
  Стаття присвячена аналізу існуючої архітектурно-планувальної організації житлових будинків, визначенню відповідності планувальних рішень житлових будинків вимогам енергоефективності, пропозиціям щодо підвищення показника енергоефективності будинків, удосконалення їх архітектурно-планувальних та об`ємно-просторових рішень, враховуючи специфіку історично сформованої забудови центрів міст, зокрема міста Полтави.
 • Документ
  Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів
  (КНУБА, 2015) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлені підходи до систематизації та нормування параметрів архітектурно-містобудівного середовища пенітенціарних комплексів. На основі типології пенітенціарних комплексів визначено напрямки нормування параметрів складових та елементів виправних установ, а саме: державної та міських мереж, функціональних та планувальних структур.
 • Документ
  Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар'єрів
  (КНУБА, 2015) Руденко, М. О.; Івченко, Є. О.
  У даній статті розглядаються особливості колірного і фактурного вирішень щодо застосування їх до архітектури громадських будинків і споруд, запроектованих в умовах складного рельєфу на території відновлених кар‘єрів. Колір та фактура розглядаються як стійкі семантичні структури, здатні впливати на психофізіологічний стан людини. У статті проаналізовано зарубіжний досвід підбору колірних та фактурних рішень фасадів будівель, запроектованих на території рекультивованих кар‘єрів. В результаті досліджень були визначені основні тенденції колористичних та фактурних рішень, що застосовуються для фасадів будівель сформованих на території рекультивованих кар‘єрів. Вибір колірних палітр та фактур для будинків і споруд, сформованих в умовах забудови рекультивованих кар‘єрів має виконуватися з урахуванням поставлених перед фасадами таких об‘єктів завдань. Враховано семантичні особливості кольору та фактури і його сприйняття людиною.
 • Документ
  Особливості архітектури будівель Острозької академії XVI cтоліття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні
  (КНУБА, 2015) Стоцько, Р. З.
  У статті висвітлено і проаналізовано особливості архітектури комплексу будівель Острозької академії періоду XVI-XX століть в контексті становлення і розвитку духовно-гуманітарної освіти в Україні та виокремлено основні фактори, які найбільше вплинули на формування архітектури духовних, навчальних, житлових, спортивних і господарських будівель академії.
 • Документ
  Актуальні питання відеоекології
  (КНУБА, 2015) Степаненко, В. С.
  У статті розповідається про візуальний вплив архітектурного середовища на людину; відомості про область знань відеоекологію; наведені приклади негативного впливу візуального середовища та засоби поліпшення візуального комфорту.
 • Документ
  Алгоритмізація та конструктивна деталізація з'єднувальних елементів СТС Sn.
  (КНУБА, 2015) Лісун, І. С.
  Досліджено геометричні параметри гранних елементів систем Sn. Виконано алгоритмізацію та конструктивну деталізацію з'єднувальних елементів.
 • Документ
  Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції
  (КНУБА, 2015) Новосад, І. Г.
  На сьогоднішній день типові житлові будинки не відповідають сучасним вимогам мешканців, особливо це стосується мало мобільної групи населення, а також вони втратили естетичні якості. Тільки при ретельному розгляданні факторів та умов, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції, можливо досягнути ідеальної структури внутрішнього простору і об‘ємно-просторової композиції житлового будинку, котра буде гармонійно вписуватися в існуюче містобудівне середовище і відповідати потребам населення довгий обсяг часу.
 • Документ
  Розвиток інфраструктурних об'єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем
  (КНУБА, 2015) Єжов, С. В.
  У статті розглядаються особливості формування житлових і громадських будинків масового індустріального будівництва.
 • Документ
  Современные аспекты комплексной реконструкции рынков в Иране
  (КНУБА, 2015) Алимадад Солтани-Али
  Виявлено схожість між старими східними ринками Ірану і сучасними торговорозважальними комплексами. Як з'ясувалося перші практично ні в чому не поступаються другим. Лише кілька містобудівних проблем відокремлюють ринки Ірану від першості.
 • Документ
  Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті
  (КНУБА, 2015) Гончар, В. В.
  У статті розповідається про гідроелектростанції як найефективніше і одночасно екологічно чисте джерело електроенергії; які наслідки відбуваються в екосистемі після їхнього спорудження; які методи та ідеї застосовували архітектори та інженери для запобігання катастроф; як історично розвивалася архітектура гідроелектростанцій. Наводяться приклади таких об‘єктів.
 • Документ
  Універсальний дизайн як складова соціальної екології
  (КНУБА, 2015) Бармашина, Л. М.
  У статті розглядається сутність соціальної екології як науки та її зв‘язок з проблемою формування доступного середовища для людей, які мають обмежені можливості здоров'я. Викладено основні принципи та прийоми «універсального дизайну» - нового напрямку в забезпеченні можливостей врахування соціальних і просторових вимог інвалідів.
 • Документ
  Приміська зона - ретроспектива, реальність, перспектива
  (КНУБА, 2015) Яценко, В. О.
  В статті в часовому аспекті проаналізовано формування приміської зони як об’єкта регіонального планування. Акцентована увага на проблемах та можливих перспективах структурного упорядкування приміських зон.
 • Документ
  Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів
  (КНУБА, 2015) Бірілло, І. В.
  У статті визначено види діяльності архітекторів та можливості застосування комп'ютерних засобів в архітектурно-будівельній галузі. На основі аналізу змісту практичної діяльності архітекторів, визначено сукупність вимог до підготовки майбутніх фахівців в університеті.
 • Документ
  Архітектура й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття
  (КНУБА, 2015) Обиночна, З. В.
  Розглядаються загальні впливи іпотерапії на різні фактори: історичні, медичні, соціальні, архітектурні. Викладені рекомендації до проектування центрів іпотерапії на Прикарпатті.
 • Документ
  Житлове будівництво в центрі: надприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів
  (КНУБА, 2015) Книш, В. І.
  Автором розглядаються питання будівництва багатоквартирного житла у центральних районах міста Києва, проблема порушення будівельних та містобудівних норм і обмежень забудовниками. Автор подає аналіз існуючої негативної ситуації будівництва житлового багатоквартирного будинку на ділянці по вулиці Боженка, м Києва і пропонує авторський альтернативний проект багатоповерхового житлово-офісного комплексу для даної ділянки, що був розроблений за декілька років до згаданого будівництва. Дана концепція передбачає вирішення питань збереження екології міста, забезпечення високого рівня комфорту помешкання зокрема та в цілому центру міста шляхом раціонального використання ділянки під забудову та створення повноцінної транспортної, соціальної та екологічної інфраструктури у межах комплексу.
 • Документ
  Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі
  (КНУБА, 2015) Гавриленко, І. В.; Бармашина, Л. М.
  У статті викладено загальні відомості про новий стиль у сучасній архітектурі та дизайні «параметризм», мислення архітекторів працюючих в стилістиці переосмисленого авангардистського напрямку, образи та художні засоби, які якнайкраще відображають ідею й концепції параметричної архітектури та дизайну інтер‘єрів. Також у статті розповідається про сучасне проектування параметричних об‘єктів за допомогою комп‘ютерної програми Grasshoper, вплив новітніх технологій на мислення архітекторів сьогодення.
 • Документ
  Комерційна забудова в існуючих містобудівних умовах
  (КНУБА, 2015) Петраковська, О. С.; Тацій, Ю. О.
  В роботі проведений аналіз взаємного впливу: містобудівне середовище → формування нерухомості → містобудівне середовище. Також запропонована концептуальна модель оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість в існуючих містобудівних умовах.
 • Документ
  Методи та тенденції реформування прибережних промислових територій у закордонній практиці
  (КНУБА, 2015) Набок, О. М.
  У статті проведений аналіз закордонного досвіду реформування промислових територій. Виділено їх основні методи реформування та тенденції.
 • Документ
  Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань
  (КНУБА, 2015) Кутузова, Т. Ю.
  Методами структурного і компаративного дослідження надано моделювання ступінчастої узгодженості композиційно активних елементів, сформованих на різних стадіях розвитку багатошарової структури домінант історичного міського центра.
 • Документ
  Спеціалізований комунікаційний простір : проблеми - тенденції - перспективи
  (КНУБА, 2015) Болотов, Г. І.
  Розглянуто спеціалізований комунікаційний простів, його склад, проблеми, що виникли в процесі розвитку, визначені прогресивні тенденції в світовій практиці, надані перспективні завдання , які мають бути вирішені в Україні для досягнення європейського рівня розвитку, зокрема інженерної інфраструктури.