Використання інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» щодо ефективної роботи підприємства через трансформацію механізмів фінансового інвестування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Куліков, Петро Мусійович
Бондар, Олена Анатоліївна
Якимчук, Ірина Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В умовах економічного реформування і динамічного розвитку ринкових стосунків зростає потреба в оперативному ухваленні управлінських рішень, оптимальності розрахунків і прогнозуванні можливих варіантів напрямів діяльності підприємств, диверсифікації виробничої діяльності компаній. В статті обґрунтовано можливості та необхідність залучення інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» для реалізації процесів фінансового інвестування в контексті нарощення ефективності функціонування підприємства. Зокрема, доведено доцільність використання «золотого перерізу» для управління інвестиційною діяльністю задля нарощення ефективності роботи підприємства. Визначено засади трансформації в рамках інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» через механізм фінансового інвестування, викладено основні аспекти ефективного управління інвестиційною діяльністю. Використання можливостей галузевої теорії «геометрична економетрика», що ґрунтується на симбіозі економічної результативності, математичної точності та геометричної наочності, є вдалим механізмом управління ризиками.
Опис
Ключові слова
галузева теорія, «геометрична економетрика», фінансове інвестування, прибутковість, інвестиційні процеси, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Куліков П. М. Використання інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» щодо ефективної роботи підприємства через трансформацію механізмів фінансового інвестування / П. М. Куліков, О. А. Бондар, І. М. Якимчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 66-72. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання