Основні тенденції розвитку будівельного законодавства України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Стукаленко, Ольга Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Національні інтереси України потребують утвердження України як впливової європейської держави, повноправного члена ЄС. У зв’язку з цим є необхідним чітке та всебічне визначення основних напрямів інтеграційного процесу, пріоритетне місце серед яких відводиться адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Адаптація законодавства України передбачає реформування її правової системи та поступове приведення у відповідність з європейськими стандартами дотримання прав та свобод людини в будівельній галузі

Опис

Ключові слова

будівельне законодавство, європейські стандарти, міжнародні стандарти, EN, EN ISO, ISO

Бібліографічний опис

Стукаленко О. В. Основні тенденції розвитку будівельного законодавства України / О. В. Стукаленко // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ : Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 62 - 66. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset