Культурне становище польської національної меншини на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст

Ескіз

Дата

2016

Автори

Вапельник, Валерія Русланівна
Гончаренко, Інна Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Питання розвитку українсько-польських взаємин хвилювало не одне покоління дослідників. В силу історичних обставин на теренах України проживала чисельна польська меншина і, зокрема, у Волинській області. Для кращого розуміння сучасних національних процесів, подальшого їх прогресивного розвитку необхідна об’єктивна й науково достовірна інформація про взаємини національних меншин України у минулому, рівень їх культурного розвитку.

Опис

Ключові слова

польська національна меншина

Бібліографічний опис

Вапельник В. Р. Культурне становище польської національної меншини на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст / В. Р. Вапельник, І. В. Гончаренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 - 15 грудня 2016 р. - С. 249 - 252. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced