Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлена чисельна методика дослідження нелінійної стійкості тонкостінних оболонок з недосконалостями форми. Математичні моделі стійкості недосконалих оболонок побудовані за допомогою методу скінченних елементів, який реалізовано в сучасному обчислювальному комплексі. Досліджена нелінійна стійкість циліндричної оболонки з реальними недосконалостями форми. Визначені область стійкості та надійність недосконалої оболонки-опори при дії комбінованого навантаження.
Опис
Ключові слова
надійність, критична сила, геометричні недосконалості, область стійкості, кафедра теоретичної механіки, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми / В. А. Баженов, О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 99 - 115. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання