Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми

Ескіз

Дата

2015

Автори

Баженов, В. А.
Лук’янченко, О.О.
Костіна, О. В.
Геращенко, О.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлена чисельна методика дослідження нелінійної стійкості тонкостінних оболонок з недосконалостями форми. Математичні моделі стійкості недосконалих оболонок побудовані за допомогою методу скінченних елементів, який реалізовано в сучасному обчислювальному комплексі. Досліджена нелінійна стійкість циліндричної оболонки з реальними недосконалостями форми. Визначені область стійкості та надійність недосконалої оболонки-опори при дії комбінованого навантаження.

Опис

Ключові слова

надійність, критична сила, геометричні недосконалості, область стійкості, кафедра теоретичної механіки, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми / В. А. Баженов, О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 99 - 115. - Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced