Арт-кластери як новий тип багатофункціональних комплексів: причини виникнення і визначальні ознаки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Івашко, О. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті піднято проблему зміни функції непрацюючих промислових підприємств під сучасні арт-кластери. Як свідчить український і закордонний досвід створення арт-кластерів, їх економічний ефект зумовлюється новими освітніми і культурними потребами населення.
Опис
Ключові слова
арт-кластери, нерентабельні промислові підприємства, визначальні ознаки, багатофункцональні комплекси, арт-кластеры, нерентабельные промышленные предприятия, определяющие признаки, многофункциональные комплексы, art-clusters, non-working industrial enterprises, definite features, multi-function complex
Бібліографічний опис
Івашко О. Д. Арт-кластери як новий тип багатофункціональних комплексів : причини виникнення і визначальні ознаки / О. Д. Івашко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 289 - 298. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання