Застосування матричних приймачів випромінювання в астрономо-геодезичній практиці

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто особливості практичного застосування матричних приймачів випромінювання як реєстраторів інформації для визначення координат точкових зображень.
Опис
Ключові слова
ПЗЗ-матриця, відхилення прямовисних ліній, точкові джерела випромінювання, матричні приймачі випромінювання
Бібліографічний опис
Гончаренко О. С. Застосування матричних приймачів випромінювання в астрономо-геодезичній практиці / О. С. Гончаренко, В. М. Гладілін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 60. - С.12-14. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання