Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap Nastran

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто чисельне дослідження оптимального проектування товщини оболонок. Виконаний збір навантаження згідно будівельних норм. При розрахунку виконана мінімізація маси і зменшення товщини оболонок, зроблені висновки по універсальності даної методики.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, кафедра опору матеріалів, оптимізація, оптимальне проектування, оптимізація оболонок, оптимізація пластин, оптимальне проектування стальних оболонок і пластин, оптимізація Femap Nastran
Бібліографічний опис
Гайдайчук В. В. Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap Nastran / В. В. Гайдайчук, О. О. Кошевий, О. П. Кошевий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 314-324. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання