Вип. 50

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві
  (КНУБА, 2018) Яблонська, Г. Д.
  Актуалізуються питання взаємозв'язку процесів соціальної стратифікації та формування багатоквартирного житла в м. Києві за останні роки; сформульовані причини появи різних потреб і мотивацій, що пов’язані з житлом,; аналізується загальний сучасний стан житла та існуючих класифікаторів, класифікацій, нормативних документів, ситуація на ринку житлової нерухомості та причини «перманентної» житлової проблеми; виявлені неузгодженості між елементами системи «багатоквартирне житло»; окреслена специфіка стратифікації городян, запропонована гіпотеза «природної» взаємо відповідності процесів стратифікації міського населення та формування архітектурно-містобудівних рішень житла в м. Києві.
 • Документ
  Засоби відтворення загально громадського простору у проектуванні багатоквартирного житла в умовах надущільнення забудови
  (КНУБА, 2018) Литвиненко, Ю. О.; Книш, В. І.
  У даній статті розглянуто проблеми сучасного містобудування в тенденціях цілеспрямованого надущільнення громадського простору співіснування у новоствореній житловій забудові, крізь призму дослідження вітчизняного й іноземного досвіду щодо їх практичного вирішення у проектуванні. Розглянуто прийоми компенсування позаквартирного простору на штучно створених рівнях.
 • Документ
  Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 2, європейські аеропорти)
  (КНУБА, 2018) Семикіна, О. В.
  У статті розглянуті проблеми формування аеропортів, що було побудовано у Європі в період з 1950 до 1971 років. Європейські аеропорти було проаналізовано на фоні технічних, історичних та інших особливостей їх розвитку. Звернуто увагу на типологічні, планувальні та композиційні тенденції у розвитку аеропортів світу.
 • Документ
  Основи створення еко-шкіл
  (КНУБА, 2018) Кахрізі, Ш.; Хараборська, Ю. О.
  У статті розглянуті основні положення, що стосуються створення енергоефективних еко-шкіл на основі аналізу наукових досліджень і впроваджень в практику вітчизняних і зарубіжних авторів.
 • Документ
  Формування торгово-розважальних центрів як територіальних об'єктів
  (КНУБА, 2018) Пекер, А. І.; Ель, Алжі Омар
  У статті досліджені особливості формування торгових центрів як територіальних об'єктів. Представлена класифікація. Зроблено акцент на вивченні основних закономірностей формування і організації ТРЦ.
 • Документ
  Розвиток енергоефективного житлового будівництва середньої поверховості
  (КНУБА, 2018) Беніаідзе, Ладо; Хараборська, Ю. О.
  У статті аналізується історичний і сучасний досвід проектування і будівництва енергоефективного житла, розказано про актуальність енергоефективних житлових будинків, а також про роль такої забудови. Описані основні принципи проектування енергоефективних будівель.
 • Документ
  Камін в інтер'єрі
  (КНУБА, 2018) Ломига, М. Г.; Хавхун, Г. М.
  Виявлені основні схеми розташування каміна в інтер’єрі; переваги різних конструктивних рішень; фактори, які впливають на вибір конструктивного рішення і прийому розміщення; стильові особливості; засоби підсилення композиційної виразності каміна в дизайні інтер’єру.
 • Документ
  Теоретичні аспекти проектування внутрішніх геометричних параметрів енергоефективних стінових блоків
  (КНУБА, 2018) Лєщенко, В. П.; Плоский, В. О.; Скочко, В. І.
  У роботі розкриваються основні ідеї підбору оптимальних топологічної конфігурації та геометричних параметрів внутрішніх матеріальних перегородок та пустот енергоефективних багатопустотних стінових блоків. Проблема розглядається з точки зору мінімізації тепловтрат за рахунок трансмісійного переносу теплової енергії через матеріальні перегородки від внутрішніх приміщень будівлі до зовнішнього середовища.
 • Документ
  ЕСІ Lodz нове життя колишньої теплоелектростанції
  (КНУБА, 2018) Івашко, О. Д.
  В статті проаналізований польський досвід ревіталізації промислових підприємств під нові функції. Особливу увагу звернуто на досвід м.Лодзь, де налічується понад 150 історичних промислових об’єктів.
 • Документ
  Енергоефективні технології та їх роль у формоутворенні архітектури
  (КНУБА, 2018) Зейналов, К. Ш.; Хараборська, Ю. О.
  У статті розглядається існуючий та експериментальний досвід проектування будівель і споруд, де вже на стадії проектування впроваджено використання енергоефективних технологій. Також стаття розглядає вплив таких технологій на формування архітектурного образу.
 • Документ
  Сучасний закордонний досвід проектування енергоефективних лікарень (досвід Сінгапура)
  (КНУБА, 2018) Булах, І. В.
  В статті розглянуто сучасний закордонний досвід проектування медичних закладів з використанням передових інженерних енергоефективних технологій, а також з використанням екологічного підходу проектування. Поштовхом до активізації наукового дослідження з цього питання слугує розпочата в Україні реформа медицини, а також очевидна зношеність та застарілість вітчизняних медичних закладів. З метою всебічного аналізу надсучасного досвіду проектування медичних будівель у статті розглядається впровадження високотехнологічних систем розумного використання енергетичних ресурсів у проектуванні сінгапурських державних лікарень.
 • Документ
  Особливості формування сучасного індустріального житлового будівництва
  (КНУБА, 2018) Єжов, С. В.
  У статті розглядаються особливості формування житлових будинків масового індустріального будівництва. Представлена перспективна архітектурно-конструктивна система багатоповерхового житлового будівництва.
 • Документ
  До питання розміщення дистанційних вогневих пунктів для охорони адміністративних будівель державного значення
  (КНУБА, 2018) Кисіль, О. В.; Михальченко, С. В.
  Підстави посилення заходів охорони адміністративних будівель органів державної влади. Технічне обладнання для здійснення антитерористичного захисту будівель. Ключові засади розміщення дистанційних вогневих пунктів на прикладі учбового проекту будівлі облдержадміністрації міста Слов’янськ Донецької області.
 • Документ
  Будівлі, в яких ми живемо
  (КНУБА, 2018) Жовква, О. І.
  Розглядається питання формування житлових будинків (садиб) для представників творчих професій: митців, архітекторів, акторів, письменників. Наведені рекомендації стосовно оптимального функціонального складу, функціонально-планувальної організації житла із застосуванням ряду принципів, виявлено особливості архітектурно-планувальної організації та загальних композиційних рішень.
 • Документ
  Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap Nastran
  (КНУБА, 2018) Гайдайчук, В. В.; Кошевий, О. О.; Кошевий, О. П.
  Розглянуто чисельне дослідження оптимального проектування товщини оболонок. Виконаний збір навантаження згідно будівельних норм. При розрахунку виконана мінімізація маси і зменшення товщини оболонок, зроблені висновки по універсальності даної методики.
 • Документ
  Значення системи містобудівного планування в соціально-економічному розвитку територіаольних громад
  (КНУБА, 2018) Яценко, В. О.
  В статті розглянуто систему містобудівної діяльності та її значення в сучасному процесі децентралізації та змін адміністративнотериторіального устрою України. Визначені основні принципи стратегії планувальних підходів містобудування в нових умовах.
 • Документ
  Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативно впливають на стан навколишнього середовища
  (КНУБА, 2018) Осипова, А. О.
  Викладено методику дослідження та систематизації факторів будівельного виробництва, що негативно впливають на параметри навколишнього середовища. Методика складається з постановки задачі дослідження, прийнятих припущень, основних принципів, які покладені в основу дослідження та загальної схеми методики. Будівництво розглядається як здвоєнні процеси перетворення матеріальних елементів і елементів природних або урбанізованих ландшафтів.
 • Документ
  Формализация общих свойств памятника архитектуры как объекта строительства
  (КНУБА, 2018) Осипов, С. А.
  У статті викладені основи формалізації загальних властивостей пам'ятника архітектури, що включають загальну постановку задачі і концепцію її рішення. Наведено розроблені класифікації основних властивість-утворюючих елементів пам'ятників архітектури, що дозволяють адекватно описувати його поточну системну властивість як об'єкта будівництва і, на цій основі, вибирати безліч можливих методів його реставрації та забезпечити гарантоване збереження ідентичності конструктивних елементів і пам'ятника архітектури в цілому.
 • Документ
  Сучасні підходи та прикладний інструментарій підготовки та організації будівництва в проектах рекреаційно-продуктивного відновлення територій
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Д. О.; Дружинін, М. А.
  запропоновано новий підхід до моделювання динаміки зміни стану урбанізованих територій на принципах біосферної сумісності та принципах самоорганізації. Побудовано концептуальну модель біосферосумісносних урбанизированих територій у вигляді багатокомпонентної природно-соціотехнічної структури. Розроблено математичну модель для опису збалансованого стану урбанізованих територій як відкритих динамічних структур з вибором визначальних параметрів для управління. Як критерій оцінки ефективності будівельних технологій пропонується використати узагальнений показник їхньої екологічної безпеки.
 • Документ
  Соціально-економічні ефекти створення міського публічного простору
  (КНУБА, 2018) Денисенко, Н. О.
  Розглянуто актуальні питання визначення соціально-економічних ефектів проектів створення міського публічного простору. На основі узагальнення існуючих методик запропоновано, обґрунтовано та апробовано методику оцінки соціально-економічного ефекту реалізації проекту створення публічного простору в місті.