Моделі проекту територіального розвитку проектно- орієнтованих організацій з урахуванням ціннісного підходу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Марущак, Ілля Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проект територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій. Виділено клас проектів територіального розвитку. Запропоновано термінологічний базис проектів територіального розвитку. Надано визначення – проект територіального розвитку; проект територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій; продукт проекту територіального розвитку; система управління проектом територіального розвитку; оточення проекту територіального розвитку; інтродукційність проекту територіального розвитку; антропо-ризиковість проекту територіального розвитку. Виділено основні властивості проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій. Запропоновано систему класифікації проектів територіального розвитку. Наведено концептуальну модель проектів територіального розвитку. Описано два типи трансферу, що входять до концептуальної моделі. Запропонована системна модель проектів територіального розвитку. Виділено основні цінності проекту. Визначено основні зацікавлені сторони проекту територіального розвитку. Визначено операції над цінностями проектів територіального розвитку. Надано модель процесу вибору організаційної структури проекту територіального розвитку у вигляді входи-інструменти-виходи.

Опис

Ключові слова

управління проектами, територіальний розвиток, регіональна мережа, концептуальна модель, системна модель, система цінностей

Бібліографічний опис

Марущак І. О. Моделі проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій з урахуванням ціннісного підходу / І. О. Марущак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. № 34. – С. 51 – 57. Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced