Умови проектування в будівельній галузі на прикладі України та Німеччини

Ескіз

Дата

2017

Автори

Петрикей, Ірина Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В роботі розглянуті актуальні питання управління будівельною галуззю на державному рівні в Україні та Німеччині. Проаналізована система управління будівництвом, вплив держави та недержавних організацій на розвиток будівицтва.

Опис

Ключові слова

будівельна галузь, управління, розвиток будівництва, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Петрикей І. В. Умови проектування в будівельній галузі на прикладі України та Німеччини / І. В. Петрикей // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 3 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 29 - 35. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced