Проблеми гуманізації архітектурного середовища історичних міст України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Конопльова, Олена Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Розвиток та удосконалення архітектурного середовища історичних міст України є актуальною задачею для фахівців багатьох спеціальностей. Гуманізація пов’язана з концепцією сталого розвитку міст, яка набирає популярності останніми роками. В рамках цієї концепції міське середовище повинне стати для людини простором безпеки і комфорту, в якому є всі умови для здійснення будь-якої діяльності. Необхідність гуманізації міського середовища є однією з актуальних проблем сучасної архітектури і містобудування. Прискорений ритм життя, зростання транспортних потоків, забруднене повітря, підвищений рівень шуму створюють постійну підсвідому напругу у жителів мегаполісів і є причиною виникнення багатьох стресових ситуацій [2].
Опис
Ключові слова
архітектурне середовище історичних міст України, гуманізація архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Конопльова О. В. Проблеми гуманізації архітектурного середовища історичних міст України / О. В. Конопльова // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 57 - 61. - Бібліогр. : 3 назв.