Проблеми гуманізації архітектурного середовища історичних міст України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Розвиток та удосконалення архітектурного середовища історичних міст України є актуальною задачею для фахівців багатьох спеціальностей. Гуманізація пов’язана з концепцією сталого розвитку міст, яка набирає популярності останніми роками. В рамках цієї концепції міське середовище повинне стати для людини простором безпеки і комфорту, в якому є всі умови для здійснення будь-якої діяльності. Необхідність гуманізації міського середовища є однією з актуальних проблем сучасної архітектури і містобудування. Прискорений ритм життя, зростання транспортних потоків, забруднене повітря, підвищений рівень шуму створюють постійну підсвідому напругу у жителів мегаполісів і є причиною виникнення багатьох стресових ситуацій [2].
Опис
Ключові слова
архітектурне середовище історичних міст України, гуманізація архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Конопльова О. В. Проблеми гуманізації архітектурного середовища історичних міст України / О. В. Конопльова // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 57 - 61. - Бібліогр. : 3 назв.