Швидкість міграції радіонуклідів із геологічного сховища радіоактивних відходів у кристалічних породах

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Методом моделювання розраховано швидкості міграції радіонуклідів із каністри з осклованими високоактивними відходами неконкретизованого геологічного сховища радіоактивних відходів та подальшою оцінкою ризиків для цільової групи населення. Концептуальна модель та сценарії міграції радіонуклідів розроблені шляхом застосування методів аналогії, аналізу та синтезу. Математична модель розроблена в одновимірному просторі та прорахована в одновимірному просторі за допомогою програмного засобу Ecolego. Розраховані швидкості міграції радіонуклідів Cs-137, Sr-90, Am-241, Pu-239 за сценарієм перетину отвору розміщення каністри водоносною тріщиною.
Опис
Ключові слова
міграція радіонуклідів, ризик, математична модель
Бібліографічний опис
Швидкість міграції радіонуклідів із геологічного сховища радіоактивних відходів у кристалічних породах / Б. Г. Шабалін, Б. П. Злобенко, С. П. Бугера, Є. Є. Закритний // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2016. - Вип. 22. – С. 30-39. – Бібліогр.: 11 назв.
Зібрання