Метод сітьового управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованих підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Єгорченкова, Наталія Юріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано використання сітьового методу для управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства. Показано, що на сьогодні не проводились дослідження щодо використання сітьової моделі для управління інформацією підприємства. Зазначено, що сітьова модель найбільш підходить для таких типів проектів, де інформаційний ресурс є додатковим результатом проекту, а не його продуктом. Розглянуті різні варіанти отримання інформаційного ресурсу залежно від його потреби в роботах проекту. Подальші дослідження показали, що для управління інформаційними ресурсами можуть бути застосовані інші типи моделей, такі як ієрархічна, ітераційна, лінійна, автономна, модель на основі дводольних графів та інше. Проведені дослідження дозволять підвищити ефективність управління інформацією в проектній діяльності підприємства.
Опис
Ключові слова
інформаційний ресурс, сітьова модель, проектно-орієнтоване підприємство, управління проектами
Бібліографічний опис
Єгорченкова Н. Ю Метод сітьового управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованих підприємств / Н. Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 39 - 43. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання