Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Модернізація в освітній сфері – це зміна згідно з потребами та вимогами сучасності. Головною метою модернізації освіти є забезпечення її високої якості, побудова ефективної освітньої системи з дієвою економікою та управлінням, яка відповідає запитам сучасного життя та потребам розвитку України. Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно - орієнтованих консультацій абітурієнтам/студентам тощо.
Опис
Ключові слова
групи цінностей, корекції ієрархії ціннісних позицій, вдосконалення системи освіти, ціннісно-орієнтоване навчання, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти / М. І. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 99-104. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання