Концептуалізація будівельного права як нової галузі у правовій системі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Мамонтов, Ігор Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Галузь будівельного права містить норми права, які регулюють сфери державного й господарського життя (зокрема, відносини у сфері будівельної діяльності), виникла на основі подальшого розвитку комплексних інститутів права, що утворюються на стику суміжних галузей права і користується режимами, які належать цим галузям. Окрім теоретичного розуміння будівельного права як окремої галузі, остаточне вирішення даної проблеми у осмисленні об’єктивності даного суспільно-правового феномену, може бути реалізоване шляхом комплексного системного дослідження джерел будівельного права та особливостей перспектив кодифікації правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері будівельної діяльності.
Опис
Ключові слова
будівельне право, будівельні правовідносини, будівельні норми, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Мамонтов І. О. Концептуалізація будівельного права як нової галузі у правовій системі України / І. О. Мамонтов // Будівельне право: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ: Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017 року. - С. 23 - 26. - Бібліогр. : 3 назви.