Адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючих зелених покрівель

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Розглянуто адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючої зеленої покрівлі степового типу. Встановлені строки формування стійкого степового рослинного співтовариства. Виявлено перспективний асортимент рослин в умовах помірно-континентального клімату
Опис
Ключові слова
енергозберігаючі зелені покрівлі, адаптаційний потенціал, фітоценоз
Бібліографічний опис
Ткаченко Т. М. Адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючих зелених покрівель / Т.М. Ткаченко // Екологічна безпека та природокористування : наук.-тех. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. О. С. Волошніка, О. М. Трофимчук. - Київ : Юстон, 2015 . - Вип. 19. - С. 27-32. - Бібліогр.: 3 назви.
Зібрання