Щодо необхідності вдосконалення організаційно- правових засад управління та реформування житлово-комунального господарства

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Житлово-комунальне господарство (далі – ЖКГ) є важливою сферою життєдіяльності суспільства. Тут реалізуються найважливіші інтереси громадян, формуються ключові характеристики їх суспільної свідомості. Від громадської взаємодії на цьому рівні залежить доля низки важливих політик, наприклад, політики у сфері енергоефективності та енергозбереженні. Суттєвою причиною того, що Україна нині прискореними темпами скочується з другого до третього світів, є технологічна відсталість саме ЖКГ. Тому реформа останнього є серед найважливіших реформ, яких потребує Україна.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, житлово-комунальне господарство ( ЖКГ), енергоефективність, енергозбереження
Бібліографічний опис
Перегуда Є. В. Щодо необхідності вдосконалення організаційно- правових засад управління та реформування житлово-комунального господарства / Є. В. Перегуда, С. Д. Місержи // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 80 - 85. - Бібліогр. : 3 назви.