Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень спотових і ф’ючерсних біржових ринків

Ескіз

Дата

2020

Автори

Поплавський, О. А.
Бондар, О. А.
Павлов, С. В.
Поплавська, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній статті детально розглянуто особливості роботи автоматизованих систем допомоги прийняття рішень при роботі на спотових та ф’ючерсних біржових ринках. У контексті нових енергетичних цілей ЄС, однією з яких, є міжрегіональне співробітництво ринків електропостачання. Румунський енергетичний ринок сьогодні є одним з основних інструментів просування та реалізації внутрішнього енергетичного ринку в ЄС, як частина механізму взаємозв’язку на регіональному рівні, що представляє особливий інтерес. Зміну вартості ціни електричної енергії важко прогнозувати оскільки вона залежить від багатьох факторів, які в свою чергу, по своїй природі мають нелінійний вплив. За останні роки було розроблено багато автоматизованих систем на основі машинного навчання та систем штучного інтелекту, але незважаючи на існуючі методики прогнозування, розроблені аналітичні системи та програмні продукти, тільки незначна кількість із них здатна надати адекватний результат рішення проблеми. Суттєві переваги на сьогоднішній день серед існуючих методик мають нейронні мережі, тому в даному досліджені запропоновано універсальну архітектуру для задач підтримки прийняття та прогнозування рішень автоматизованою системою для спотового і ф’ючерсного біржових ринків.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні системи, автоматизовані системи, штучний інтелект, спот, біржа, ф’ючерс, машинне навчання, нейронна мережа, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень спотових і ф’ючерсних біржових ринків / О. А. Поплавський, О. А. Бондар, С. В. Павлов, А. А. Поплавська // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 119 - 128. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset