Застосування штучних нейронних мереж в системах підтримки судових будівельно-технічних експертиз

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено аналіз порядку проведення судових будівельно-технічних експертиз і експертних досліджень зі встановлення причин погіршення технічного стану приміщень, поряд з якими виконувались ремонтно-будівельні роботи. Роботу спрямовано на вирішення проблемних питань судових будівельно-технічних експертиз шляхом розробки інтелектуальної системи підтримки прийняття експертних рішень. При дослідженні системи основна увага приділяється аналізу штучних нейронних мереж, впровадження яких в підсистему нечіткого виводу надасть можливість скоротити час проведення судових будівельно-технічних експертиз. Надано приклад типового нечіткого правила, що відображає експертні знання у вигляді формалізованої текстової інформації. Обґрунтовано доцільність застосування в подібних інтелектуальних системах нечітких нейронних мереж адаптивної резонансної теорії категорії Cascade ARTMAP. Показано схему формування системи нечіткого виводу та схему формування бази правил в Cascade ARTMAP.
Опис
Ключові слова
експертний висновок, можливий зв'язок, нейронна мережа, нечітке правило, технічний стан, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, кафедра архітектурних конструкцій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Застосування штучних нейронних мереж в експертних системах підтримки судових будівельно-технічних експертиз / П. М. Куліков, Р. М. Пасько, В. О. Плоский, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 118 - 124. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання