Вплив містобудівних та соціально-економічних умов на процеси реструктуризації промислової зони значнішого міста (на прикладі м. Львова)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Мазур, Т. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті проблеми і перспективи ефективного використання і реструктуризації існуючих промислових зон значнішого міста, що перебувають в стані стагнації і стихійно, безсистемно освоюються легальними, напівлегальними і нелегальними шляхами різними типами підприємств малого та середнього бізнесу. У роботі обґрунтовується необхідність розробки комплексних містобудівних програм по реструктуризації промислових зон
Опис
Ключові слова
реструктуризація промислових зон, підприємницька діяльність, об’єкти малого та середнього бізнесу, реструктуризация промышленных зон, предпринимательская деятельность, объекты малого и среднего бизнеса, restructuring of manufacturing zones, entrepreneurial activity, objects of small and medium business
Бібліографічний опис
Мазур Т. М. Вплив містобудівних та соціально-економічних умов на процеси реструктуризації промислової зони значнішого міста (на прикладі м. Львова) / Т. М. Мазур // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 199-205. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання