Містобудівна документація: зміст і головні характеристики

Ескіз

Дата

2023

Автори

Куплін, Максим
Левківська, Тетяна
Литвинчук, Петро
Кубанов, Руслан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Теорія і методологія дослідження містобудівних систем знаходяться у стані постійного удосконалення під впливом еволюції професійних уявлень про об’єкти містобудування; політичних, соціально-економічних, екологічних настанов; загального рівня розвитку світової науки, технічних засобів містобудівного аналізу, методів проектування та оперативного управління. Паралельно з цим удосконалюється склад і зміст містобудівної документації, на всіх стадіях: на регіональному рівні (схеми планування областей, груп областей), на місцевому рівні (генеральні плани населених пунктів, детальні плани території). Зміни у складі і змісті проектно-планувальних робіт завжди пов’язані зі специфікою проблем соціального, економічного, містобудування та територіальне планування технічного та містобудівного розвитку, які постійно здійснювалися, а також з характером процесів соціально-демографічного розвитку, розвитку народногосподарського комплексу, планувальних та ресурсних обмежень та ін.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, містобудування, документація, планування територіальне

Бібліографічний опис

Містобудівна документація: зміст і головні характеристики / М. Куплін, Т. Левківська, П. Литвинчук, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 38 – 40. – Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset