Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами

Ескіз

Дата

2015

Автори

Маджд, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТІГІП

Анотація

Проведена біологічна оцінка компонентів довкілля територій, прилеглих до авіапідприємств. Здійснена якісна характеристика техносфери за допомогою інтегрального показника токсичності. Визначена токсичність на ракоподібних Daphnia magna Straus. Встановлена фітотоксичність за зміною довжини корінців салату посівного (Lactuca sativa) та цибулі звичай- ної (Allium cepa)

Опис

Ключові слова

контроль токсичності води, інтегральна токсичність, індикатори забруднення, метод біотестування, забруднення вод

Бібліографічний опис

Маджд С. М. Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами / С.М. Маджд // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : ІТІГІП, 2015. – Вип.19 . – С. 19-26. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced