Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Маджд, С. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТІГІП
Анотація
Проведена біологічна оцінка компонентів довкілля територій, прилеглих до авіапідприємств. Здійснена якісна характеристика техносфери за допомогою інтегрального показника токсичності. Визначена токсичність на ракоподібних Daphnia magna Straus. Встановлена фітотоксичність за зміною довжини корінців салату посівного (Lactuca sativa) та цибулі звичай- ної (Allium cepa)
Опис
Ключові слова
контроль токсичності води, інтегральна токсичність, індикатори забруднення, метод біотестування, забруднення вод
Бібліографічний опис
Маджд С. М. Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами / С.М. Маджд // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : ІТІГІП, 2015. – Вип.19 . – С. 19-26. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання