Вплив міжетнічних відносин на зовнішню політику України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Луцишин, Галина Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Питання міжетнічних відносин активно розглядається в країнах ЄС, що пов'язано насамперед з процесами європейської інтеграції та розширенням Європейського Союзу. Саме досвід держав Центральної і Східної Європи, які вже стали членами ЄС у 2004 р., можна вважати важливим для вдосконалення українського законодавства у сфері міжнаціональних відносин.

Опис

Ключові слова

міжетнічні відносини, європейська інтеграція

Бібліографічний опис

Луцишин Г. І. Вплив міжетнічних відносин на зовнішню політику України / Г. І. Луцишин // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22-23 листопада 2017 р. - С. 290-293. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset