Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бурдейна, Наталія, Тетяна Петруньок

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк].

Анотація

Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі. У вищих будівельних навчальних закладах фізика, математика і хімія є основними фундаментальними дисциплінами у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Тому професійна спрямованість навчання фізики є актуальним питанням у фаховій підготовці інженера-будівельника.

Опис

Ключові слова

професійна спрямованість навчання фізики, вищий будівельний навчальний заклад.

Бібліографічний опис

Стаття присвячена особливостям викладання фізики у профільному навчальному закладі. Продемонстровано, що професійна спрямованість навчання фізики є провідним фактором фундаментальної і професійної підготовки майбутніх фахівців будівельних спеціальностей. Професійно спрямоване навчання сприяє мотивованому вивченню студентами фізики, а в подальшому, і спеціалізованих дисциплін, наслідком чого є підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог і запитів сучасної будівельної галузі.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset