Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження

Ескіз

Дата

2006

Автори

Вабіщевич, М. О.
Сахаров, О. С.
Солодей, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Здійснено узагальнення методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом для просторових призматичних тіл на снові напіваналітичного методу скінченних елементів при дії імпульсного навантаження.

Опис

Ключові слова

коефіцієнт інтенсивності, призматичне тіло, призматичне тіло з тріщинами, динамічне навантаження

Бібліографічний опис

Вабіщевич М. О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження / М. О. Вабіщевич, О. С. Сахаров, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 61-76. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset