Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено узагальнення методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом для просторових призматичних тіл на снові напіваналітичного методу скінченних елементів при дії імпульсного навантаження.
Опис
Ключові слова
коефіцієнт інтенсивності, призматичне тіло, призматичне тіло з тріщинами, динамічне навантаження
Бібліографічний опис
Вабіщевич М. О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень призматичних тіл з тріщинами при дії динамічного навантаження / М. О. Вабіщевич, О. С. Сахаров, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 61-76. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання